In 1962 begon Armand Abel de jaarlijkse "Dagen" te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen. Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het K.B.G.O.S. verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz. Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

Laatste nieuws

[Call for Paper] De architect als referentiefiguur in de oosterse beschavingen (Brussel, maart 2023)

Volgende dagen : LXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

Het thema betreft zowel de plaats van architecten in Oosterse samenlevingen als de Architect als symbolische figuur van God, de soeverein, de wijze man, enz. Alle mogelijke toepassingen van het thema, zelfs de meest onverwachte, zijn welkom. Vergeet niet dat ook papers buiten het thema worden aanvaard.

Gelieve de Voorzitter (Christian CANNUYER) te laten weten of u van plan bent een mededeling te presenteren en een titel te geven, zelfs een voorlopige. Uw antwoorden worden vóór 1 oktober verwacht en moeten vóór 15 januari 2023 worden bevestigd.

Call for Paper

Oriëntalistendagen

Laatste dagen : LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

OOSTERSE SCHRIFTEN : UITGEVONDEN EN VERZONNEN, GECODEERD, OMGELEID EN VERBORGEN, VERGETEN, HERONTDEKT...

DATUM

Vrijdag en zaterdag 18-19 maart 2022

PLAATS

Koninklijk Museum van Mariemont

PROGRAMMA

LIXste sessie programma

Acta Orientalia Belgica

Laatste volume : ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXV

Meervoudige Oriënts. Liber amicorum Samir Arbache

PUBLICATIE

18 Maart 2022 ter gelegenheid van de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

INHOUD

Mengeling van een twintigtal bijdragen uit verschillende vakgebieden

BIJZONDERHEDEN

Samenvatting van ACTA XXXV


ONZE LEDEN DIE HUN BIJDRAGE VOOR 2021 HEBBEN BETAALD, ZULLEN op de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen 2022 DE ACTA XXXV ONTVANGEN.
Ter herinnering: de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan een abonnement op de Acta die het volgende jaar verschijnen.
Indien uw bijdrage nog niet in orde heeft gebracht, kunt u uw situatie nog regulariseren door uw bijdrage van 30 € (of 36 € indien u de Acta XXXV per post wenst te ontvangen) te storten op onze rekening IBAN : BE05 0001 3254 8375 - BIC : BP0TBEB1 van de KBGOS, 7800 Ath (met vermelding : bijdrage 2021) vóór 8 september 2021, ten laatste.

Subsidia

Laatste volume : SUBSIDIA V

Mozes in al zijn staten. Het karakter van Mozes en zijn receptie in de Bijbel en religieuze tradities

PUBLICATIE

Uitgegeven door Catherine Vialle, 180 pagina's, 2020

INHOUD

Verslag van de studiedag georganiseerd door de Faculteit Theologie van Rijsel en de Franse Katholieke Vereniging voor de Studie van de Bijbel, Rijsel, 17 november 2017

BIJZONDERHEDEN

Samenvatting van SUBSIDIA V