In 1962 begon Armand Abel de jaarlijkse "Dagen" te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen. Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het K.B.G.O.S. verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz. Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

Laatste nieuws

[4 Juli 2023] Volgende ACTA - Oosterse Schriften : Uitdevonden en Verzonnen, Gecodeerd, Omgelied en Verborgen, Vergeten, Herontdekt..., Christian CANNUYER in honorem

ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXVI

PUBLICATIE

Het volume zal van de pers worden vrijgegeven en gepresenteerd tijdens de ceremonie die ter gelegenheid van de pensionering van de dedicatee wordt georganiseerd in de Faculteit Theologie van Lille (Boulevard Vauban, 60), op 4 juli 2023.

INHOUD

Deze volume bevat de papers die zijn uitgesproken tijdens de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen Koninklijk Museum van Mariemont, 18-19 maart 2022), in het kader van de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de ontcijfering van de Egyptische hiërogliefen door Jean-François Champollion.

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van ACTA XXXVI

K.B.G.O.S.-leden die voor 2022 in volgorde van bijdrage zijn, worden automatisch ingeschreven als abonnee en hebben recht op de bundel; zij hoeven zich niet meer te abonneren.

[15-16 maart 2024] Volgende Oriëntalistendagen - Mecenassen van het Oosten en het Oosten van mecenassen

LXIste sessie van de belgische oriëntalistendagen

DATUM

Vrijdag en zaterdag 15-16 maart 2024

PLAATS

Écuries du Parc d'Enghien

VOORSTEL VOOR EEN PAPIER

Collega's die een paper willen voorstellen, bij voorkeur binnen het thema (maar papers buiten het thema worden ook aanvaard), delen de titel mee aan de voorzitter (cannuyerchristian@gmail.com) vóór 15 december 2023.

Voorstelformulier.

PROGRAMMA

Het programma komt eind februari beschikbaar.

Oriëntalistendagen

Laatste dagen : LXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

De architect als referentiefiguur in de oosterse beschavingen

DATUM

Vrijdag en zaterdag 24-25 maart 2023

PLAATS

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, Brussel

PROGRAMMA

LXste sessie programma

Acta Orientalia Belgica

Laatste volume : ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXV

Meervoudige Oriënts. Liber amicorum Samir Arbache

PUBLICATIE

18 Maart 2022 ter gelegenheid van de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

INHOUD

Mengeling van een twintigtal bijdragen uit verschillende vakgebieden

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van ACTA XXXV


ONZE LEDEN DIE HUN BIJDRAGE VOOR 2021 HEBBEN BETAALD, ZULLEN op de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen 2022 DE ACTA XXXV ONTVANGEN.
Ter herinnering: de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan een abonnement op de Acta die het volgende jaar verschijnen.
Indien uw bijdrage nog niet in orde heeft gebracht, kunt u uw situatie nog regulariseren door uw bijdrage van 30 € (of 36 € indien u de Acta XXXV per post wenst te ontvangen) te storten op onze rekening IBAN : BE05 0001 3254 8375 - BIC : BP0TBEB1 van de KBGOS, 7800 Ath (met vermelding : bijdrage 2021) vóór 8 september 2021, ten laatste.

Subsidia

Laatste volume : SUBSIDIA V

Mozes in al zijn staten. Het karakter van Mozes en zijn receptie in de Bijbel en religieuze tradities

PUBLICATIE

Uitgegeven door Catherine Vialle, 180 pagina's, 2020

INHOUD

Verslag van de studiedag georganiseerd door de Faculteit Theologie van Rijsel en de Franse Katholieke Vereniging voor de Studie van de Bijbel, Rijsel, 17 november 2017

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van SUBSIDIA V