In 1962 begon Armand Abel de jaarlijkse "Dagen" te organiseren die de leden bijeenbrengen rond een thema waarvoor alle oriëntalisten belangstelling kunnen opbrengen. Het tijdschrift Acta Orientalia Belgica publiceert er de mededelingen van. Het K.B.G.O.S. verwelkomt alle vorsers die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakken van de oriëntalistiek : egyptologie, assyriologie, bijbelse studies, indologie, Verre Oosterse studies, slavistiek, enz. Het Genootschap staat ook open voor alle liefhebbers van het oude en moderne Oosten. Zijn werkzaamheden zijn dus tegelijkertijd erudiet, pluridisciplinair en gericht tot een breed, geschoold publiek.

Laatste nieuws

[15-16 maart 2024] LXIste Oriëntalistendagen - Mecenassen van het Oosten en het Oosten van mecenassen

DATUM

Vrijdag en zaterdag 15-16 maart 2024

PLAATS

Écuries du Parc d'Enghien

PROGRAMMA

LXIste sessie programma (updated op 5 Maart)

[15 maart 2024] ACTA XXXVII -De architect in oosterse beschavingen, Jacques VANSCHOONWINKEL in honorem

PUBLICATIE

Dit nummer verschijnt uit de pers en wordt voorgesteld tijdens de LXIste Belgische Oriëntalistendagen

INHOUD

Dit nummer omvat met name de mededelingen die tijdens de LXde Belgische Oriëntalistendagen, 2023 werden afgeleverd

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van ACTA XXXVII

K.B.G.O.S.-leden die voor 2023 in volgorde van bijdrage zijn, worden automatisch ingeschreven als abonnee en hebben recht op de bundel; zij hoeven zich niet meer te abonneren.

Oriëntalistendagen

Laatste dagen : LXste sessie van de belgische oriëntalistendagen

De architect als referentiefiguur in de oosterse beschavingen

DATUM

Vrijdag en zaterdag 24-25 maart 2023

PLAATS

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, Brussel

PROGRAMMA

LXste sessie programma

Acta Orientalia Belgica

Laatste volume : ACTA ORIENTALIA BELGICA XXXVI

Oosterse Schriften : Uitdevonden en Verzonnen, Gecodeerd, Omgelied en Verborgen, Vergeten, Herontdekt..., Christian CANNUYER in honorem

PUBLICATIE

24 Maart 2023 ter gelegenheid van de LXde sessie van de belgische oriëntalistendagen

INHOUD

Deze volume bevat de papers die zijn uitgesproken tijdens de LIXste sessie van de belgische oriëntalistendagen Koninklijk Museum van Mariemont, 18-19 maart 2022), in het kader van de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de ontcijfering van de Egyptische hiërogliefen door Jean-François Champollion

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van ACTA XXXVI


ONZE LEDEN DIE HUN BIJDRAGE VOOR 2022 HEBBEN BETAALD, ZULLEN op de LXde sessie van de belgische oriëntalistendagen 2023 DE ACTA XXXVI ONTVANGEN.
Ter herinnering: de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan een abonnement op de Acta die het volgende jaar verschijnen.
Indien uw bijdrage nog niet in orde heeft gebracht, kunt u uw situatie nog regulariseren door uw bijdrage van 30 € (of 36 € indien u de Acta XXXVI per post wenst te ontvangen) te storten op onze rekening IBAN : BE05 0001 3254 8375 - BIC : BP0TBEB1 van de KBGOS, 7800 Ath (met vermelding : bijdrage 2022) vóór 8 september 2022, ten laatste.

Subsidia

Laatste volume : SUBSIDIA V

Mozes in al zijn staten. Het karakter van Mozes en zijn receptie in de Bijbel en religieuze tradities

PUBLICATIE

Uitgegeven door Catherine Vialle, 180 pagina's, 2020

INHOUD

Verslag van de studiedag georganiseerd door de Faculteit Theologie van Rijsel en de Franse Katholieke Vereniging voor de Studie van de Bijbel, Rijsel, 17 november 2017

BIJZONDERHEDEN

→ Samenvatting van SUBSIDIA V